Search results for zivju sabiedrības

Refine Search

Omni badge Salacas upes baseina ihtiofauna

GlobeEdit (2014-08-04) - ISBN-13: 978-3-639-66331-0

35.90 €
Omni badge Sociālās reklāmas uztvere

personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem

GlobeEdit (2015-03-11) - ISBN-13: 978-3-639-73034-0

39.90 €
Omni badge Dzīves kvalitātes principa īstenošana mājturības izglītībā pamatskolā

Mājturība un tehnoloģijas, dzīves kvalitāte, personības vajadzības, personības pašrealizācija

GlobeEdit (2014-09-30) - ISBN-13: 978-3-639-63003-9

55.90 €
Omni badge Kоrpоratīvās mārketinga kоmunikāсijas efektivitāte sосiālajоs medijоs

Mārketinga komunikācija, sociālie mediji un to efektivitātes novērtējums, zīmola pozicionēšana, digitālais mārketings

GlobeEdit (2014-12-18) - ISBN-13: 978-3-639-66333-4

74.90 €
Omni badge Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā

Kooperatīvās mācīšanās modelis

GlobeEdit (2014-07-14) - ISBN-13: 978-3-639-83737-7

74.90 €
Omni badge Sociālpedagoģiskā darbība atkarības prevencijas veicināšanā

Interneta daudzspēlētāju tiešsaistes spēles

GlobeEdit (2014-09-17) - ISBN-13: 978-3-639-78363-6

35.90 €
Omni badge Ētikas kodekss - valdības biedru profesionālās attīstības kritērijs

Publiskās pārvaldes ētika: valdības biedru pamatsaistības

GlobeEdit (2014-10-31) - ISBN-13: 978-3-639-85020-8

63.90 €

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING