Обложка Методи підрахунку вартості страхових контактів
Название книги:

Методи підрахунку вартості страхових контактів

при відомих розподілах збитків

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-10-18 )

Books loader

Omni badge имеющий право на ваучер
ISBN-13:

978-620-2-06244-2

ISBN-10:
6202062444
EAN:
9786202062442
Язык Книги:
Краткое описание:
В роботi здiйснено опис та проведено класифiкацiю методiв/ принципiв страхового оцiнювання при вiдомих розподiлах збиткiв. Для кожного з описаних принципiв здiйснено перевiрку ряду бажаних властивостей, якими може володiти або не володiти окремо обраний метод пiдрахунку вартостi страхових контрактiв. Для параметричних методiв здiйснено перевiрку властивостi монотонностi та дослiджено граничну поведiнку для допустимих значень параметрiв. Для методiв означених з використанням гладких допомiжних функцiй сформульовано та доведено серiю характеризацiйних теорем, що описують необхiднi та достатнi умови володiння ними ряду бажаних властивостей. Розглянуто приклади пiдрахункiв для контрактiв з можливiстю випадкової появи страхової подiї для деяких дискретних i неперервних розподiлiв збиткiв та представлено таблицi числових iлюстрацiй. Посiбник розрахований, в першу чергу, для магiстрантiв спецiальностi “Фiнансова математика”, а також працiвникiв освiтнiх установ, студентiв i аспiрантiв, якi цiкавляться питаннями актуарної математики, та фiнансистiв-практикiв, якi використовують у своїй дiяльностi механiзми страхового захисту.
Издательский Дом:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Веб-сайт:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Віталій Дрозденко
Количество страниц:
156
Опубликовано:
2017-10-18
Акции:
В наличии
Категория:
Теория вероятности, стохастичность, математическая статистика
Цена:
41.90 €
Ключевые слова:
страхование, страховая премия, страховой контракт, страховой риск, страховая стоимость

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Банковский перевод

  0 продуктов в корзине
Редактировать корзину
Loading frontend
LOADING