Capa do livro de Qëndrimi i drejtorëve ndaj ndryshimeve në shkollë, 2009/2010
Título do livro:

Qëndrimi i drejtorëve ndaj ndryshimeve në shkollë, 2009/2010

Udhëheqja dhe manaxhimi në arsim

GlobeEdit (2021-02-12 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-620-0-61968-6

ISBN- 1 0:
6200619689
EAN:
9786200619686
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Kjo temë magjistrature shqyrton çështjet e modernizimit të shkollave fillore, ku si objekt studimi është drejtori modern në rolin e udhëheqësit dhe menaxhuesit në shkollë fillore. Ky punim është i nevojshëm për shkencën dhe shoqërinë, ndoshta si nevojë për udhëheqje moderne me drejtorë të arsimuar, të profesionalizuar për udhëheqje efektive dhe efikase, përshkak të imponimit të risive të pandërprera në arsim. Ato duhet të pranohen, të zbatohen dhe me qëndrueshmëri të institucionalizohen. Në shekullin XXI, kur në shumë vende europiane mbretron tregu i ekonomisë së dijeve, në shkollat tona akoma reflektohet kulturë tradicionale. Drejtori modern është individi kryesor, që organizon punën dhe menaxhon me gjithë inputin në shkollë me qëllim të realizimit të misonit shkollor. Udhëheqja dhe menaxhimi i tij realizohet me përdorimin e stileve: demokratik, autoritar, bashkëveprues dhe trajnues. Kjo lloj udhëheqje ndikon në harmonizimin e të gjithëve në institucion, ku çdonjëri e ndjen veten si pjesëmarrës i çmuar në mision për arritjen e qëllimit të vizionit.
Editora:
GlobeEdit
Website:
https://www.globeedit.com
Por (autor):
Merita Banjica
Número de páginas:
88
Publicado em:
2021-02-12
Stock:
Disponível
Categoria:
Sistema educacional
Preço:
23.9 €
Palavras chave:
principal, Attitude, Motive, motivation, change, leadership role, menagement role, -Fjalët kyçe: drejtor, qëndrim, motiv, motivacion, ndryshim, roli udhëheqës, roli menaxhues, ndryshimi

Books loader

Boletim informativo

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal CryptoWallet Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING