Capa do livro de Genocid, Zločin Protiv Čovečnosti, Ratni Zločin
Título do livro:

Genocid, Zločin Protiv Čovečnosti, Ratni Zločin

Zaštita žrtava krivičnih dela propisanih Međunarodnim krivičnim pravom

GlobeEdit (2020-07-09 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-620-0-61095-9

ISBN- 1 0:
6200610959
EAN:
9786200610959
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Autor u knjizi govori o tome da postojeća pomoć i zaštita žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nije sveobuhvatna, a u nameri dopune ili izmene određenih zakonskih rešenja za koja smatra da su nepotpuna i neadekvatna, ali i u cilјu formiranja odgovarajućih državnih, regionalnih, pa i međunarodnih tela koja bi kao osnovni zadatak imala zaštitu žrtava i svedoka krivičnih dela „Zločina protiv čovečnosti“. Dakle, govori da je pomoć i zaštita navedenim kategorijama samo površna, nedovolјna i nije sveobuhvatna. U skladu s tim, autor je rad objedinio u devet poglavlјa, te u desetom poglavlјu izneo zaklјučak u kojem daje rezime rezultata svoje analize, dajući pri tom i određene predloge de lege ferenda.Naime, govori o raspoloživim merama zaštite, o problemu nesprovođenja detalјne istrage o navodnim pretnjama žrtvama i svedocima, neprimenjivanju mera zaštite ili njihovom neodgovarajućem primenjivanju, nepostojanju podrške svedocima u toku glavnog pretresa, kršenju prava žrtava i svedoka zbog višestrukog davanja iskaza, te o propuštanju da se pruži adekvatna nadoknada i integralna reparacija žrtvama nasilјa tokom rata.
Editora:
GlobeEdit
Website:
https://www.globeedit.com
Por (autor):
Miro Katić
Número de páginas:
372
Publicado em:
2020-07-09
Stock:
Disponível
Categoria:
Sociologia política
Preço:
84.9 €
Palavras chave:
Genocide, War crime, Criminal law, victims protection, Crimes, Humanity

Books loader

Boletim informativo

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay PayPal CryptoWallet Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING