Capa do livro de Estabilidade do compost
Título do livro:

Estabilidade do compost

Posta a punto de dous métodos sinxelos para a súa determinación

Novas Edições Acadêmicas (2013-08-04 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-89538-4

ISBN- 1 0:
363989538X
EAN:
9783639895384
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Os obxectivos do presente traballo son, por unha banda por de manifesto as ventaxas do compost e da compostaxe caseira, e por outra, por a punto dous métodos para determinar a estabilidade do compost: DBOn e ensaio respirométrico. O compost estábel ofrece unha DO a 5 días (ensaio DBO) de ~5 mgO2/gSV*d, mentres que a respirometría eleva ese valor a unha DO a 20 horas, extrapolando ás mesmas unidades, de ~14 mgO2/gSV*d. No caso de compost non estábel a DO a 5 días (ensaio DBO) resulta de ~25mgO2/gSV*d, mentres que a respirometría eleva ese valor a unha DO (20horas), extrapolando ás mesmas unidades, de ~100 mgO2/gSV*d. Por tanto, a respirometría aumenta as intensidades de respiración nun factor de 3-4 con respecto ao ensaio DBO.
Editora:
Novas Edições Acadêmicas
Website:
https://www.nea-edicoes.com
Por (autor):
Marcos Antonio Vázquez Trillo, Manuel Soto
Número de páginas:
144
Publicado em:
2013-08-04
Stock:
Disponível
Categoria:
Tecnologia de edificação e ambiente
Preço:
1,979.42 NT$
Palavras chave:
residuo, DBO, Respirometría, Estabilidade, Compost

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::cup Adyen::ach Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING