Borítókép a 地缘政治动态与中国地缘战略之路 - hoz
Könyv címe:

地缘政治动态与中国地缘战略之路

金琅学术出版社 (30.03.2017 )

Books loader

Omni badge Érvényes utalvány
ISBN-13:

978-3-330-82287-0

ISBN-10:
3330822872
EAN:
9783330822870
Könyv nyelve:
Ismertető:
在国际政治、经济更加复杂化的今天,当代地缘政治观点须要更为微观化、多维化。“地缘政治”必然内含着两面性,即地理(空间)的固定性和政治(权力)的流动性。所以,就地缘政治本质问题而言,理应考虑三个维度:首先是地理的固定性所导致的不变性;其次为由于“掌场力”提高而相对脱离对地理的依附性;再次是与政治的量变、形变有关的跨界性、流动性。为此,本书尝试架构新的解释框架,即“场、力、心观点”,用以解剖世界地缘政治规律,分析对象为晚清和民国、冷战、冷战后的中国地缘政治轨迹。 第一章探讨地缘政治的本质问题,以便将地缘政治本质与第二章所述的地缘政治实像(静态、动态)以及静性观点、动性观点进行比较。静性观点看重“空间”,而动性观点看重“权力”。第三章假设场、力、心观点来做透视地缘政治动态的道具。此“心”主要关注中国的重心角色。第四章囊括中国地缘政治环境,如“中国”意境、位置、国力等等。第五章探讨晚清和民国时期的中国地缘政治特性。第六、七章为冷战、冷战后时期的中国地缘政治。 总之,传统地缘政治理论关注“力”碍于“场”,即“力”的被动性,而本文用新的解释框架来关注“力”不太碍于“场”,即“力”的主动性以及“力”汇合或分散之中的“心”,借以提高对地缘政治实像的解释能力。
Kiadó:
金琅学术出版社
Weboldal:
https://www.goldenlight-publishing.com
Szerezte:
康铉 孟
Oldalszám:
244
Kiadja:
30.03.2017
Raktárkészlet:
Raktáron
Kategória:
Összehasonlító és nemzetközi politika tudományok
Ár:
257,51 R$
Kulcsszavak:
中国, 动态, 地缘政治, 静态

Books loader

Hírlevél

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal PagBrasil CryptoWallet

  0 termékek a bevásárlókosárban
Kosár szerkesztése
Loading frontend
LOADING