Bookcover of Jordskjelvanalyser i FEM-Design og Robot Structural Analysis
Booktitle:

Jordskjelvanalyser i FEM-Design og Robot Structural Analysis

GlobeEdit (2014-10-29 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-76828-2

ISBN-10:
3639768280
EAN:
9783639768282
Book language:
Blurb/Shorttext:
Dimensjonering for jordskjelv i Norge ble først påkrevd i 2004 da NS 3491-12 ble innført. Regelverket omfattet seismiske laster på konstruksjoner og var gjeldende fram til 2010 da NS-EN 1998-1:2004+NA:2008 tok over. Dimensjoneringen for jordskjelv er, for mange konstruksjoner, både komplisert og tidkrevende. Utviklingen av spesialiserte dataprogrammer har gjort beregningene både enklere og tidsbesparende. Til tross for inntredenen av analyseprogram stilles det fortsatt krav til brukeren både når det gjelder teorien som ligger bak og at dimensjoneringen skjer i henhold til NS-EN 1998-1:2004+NA:2008. I denne oppgaven ble to av de ledende analyseprogrammene FEM-Design og Robot anvendt og sammenlignet. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Rambøll, hvor begge programmene blir brukt til jordskjelvanalyser. Formålet med oppgaven var å se nærmere på hvordan dimensjoneringen for jordskjelv foregår i de to programmene. Hovedfokuset var tidsforbruk, brukervennlighet og resultater fra de forskjellige analysene.
Publishing house:
GlobeEdit
Website:
https://www.globeedit.com
By (author) :
Kristoffer Sandvand
Number of pages:
168
Published on:
2014-10-29
Stock:
Available
Category:
Technology
Price:
64.90 €
Keywords:
Finite element modeling software, Seismic analysis in FEM-Design (Strusoft) and Robot Structural Analysis Professional (Autodesk)

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING