Bookcover of Estabilidade do compost
Booktitle:

Estabilidade do compost

Posta a punto de dous métodos sinxelos para a súa determinación

Novas Edições Acadêmicas (2013-08-04 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-89538-4

ISBN-10:
363989538X
EAN:
9783639895384
Book language:
Blurb/Shorttext:
Os obxectivos do presente traballo son, por unha banda por de manifesto as ventaxas do compost e da compostaxe caseira, e por outra, por a punto dous métodos para determinar a estabilidade do compost: DBOn e ensaio respirométrico. O compost estábel ofrece unha DO a 5 días (ensaio DBO) de ~5 mgO2/gSV*d, mentres que a respirometría eleva ese valor a unha DO a 20 horas, extrapolando ás mesmas unidades, de ~14 mgO2/gSV*d. No caso de compost non estábel a DO a 5 días (ensaio DBO) resulta de ~25mgO2/gSV*d, mentres que a respirometría eleva ese valor a unha DO (20horas), extrapolando ás mesmas unidades, de ~100 mgO2/gSV*d. Por tanto, a respirometría aumenta as intensidades de respiración nun factor de 3-4 con respecto ao ensaio DBO.
Publishing house:
Novas Edições Acadêmicas
Website:
https://www.nea-edicoes.com
By (author) :
Marcos Antonio Vázquez Trillo, Manuel Soto
Number of pages:
144
Published on:
2013-08-04
Stock:
Available
Category:
Building and environmental technology
Price:
63.73 $
Keywords:
residuo, DBO, Respirometría, Estabilidade, Compost

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::ach Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING