Buchcover von FOLJET E PARREGULLTA TË GJUHËS SHQIPE
Buchtitel:

FOLJET E PARREGULLTA TË GJUHËS SHQIPE

Morfologji

GlobeEdit (22.02.2021 )

Books loader

Omni badge gutscheinfähig
ISBN-13:

978-620-0-61970-9

ISBN-10:
6200619700
EAN:
9786200619709
Buchsprache:
Klappentext:
Gjatë procesit të mësimdhënies në programin mësimor të lëndës së “Gjuhës shqipe” është palnifikuar të zhvillohet edhe njësia mësimore për foljet e parregullta, mirëpo në çdo libër të gjuhës shqipe për shkollat llore ka shumë pak material për zgjedhimin e foljeve të parregullta, edhe atë vetëm për trajtën përfaqësuese, koha e kryer e thjeshtë dhe pjesorja e foljes, që zhvillohet. Gjithashtu edhe në gramatikën e gjuhës shqipe “Morfologjia-1” janë dhënë pak sqarime për zgjedhimin e foljeve të parregullta, edhe pse në numër janë shumë pak. Qëllimi i këtij punimi është pasqyrimi i zgjedhimit të disa foljeve të parregullta dhe është i përqendruar në dy objektiva: • Pasqyrimi i të gjithë formave të foljeve të parregullta në të gjithë kohët e mënyrave vetore. • Të vërehen ndryshimet, që i pëson tema e foljes nga trajta përfaqësuese, në trajtën e kohës së kryer të thjeshtë dhe formës së pjesores. Fjalë kyçe: folje të parregullta, kuptimet modale themelore të foljeve, mënyrat, kohët.
Verlag:
GlobeEdit
Webseite:
https://www.globeedit.com
von (Autor):
Merita Banjica
Seitenanzahl:
60
Veröffentlicht am:
22.02.2021
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Sprach- und Literaturwissenschaft
Preis:
23,90 €
Stichworte:
irregular verbs, basic modal verb meanings, types of pronouns, tenses. (folje të parregullta, kuptimet modale themelore të foljeve, mënyrat, kohët

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Überweisung

  0 Produkte im Warenkorb
Warenkorb bearbeiten
Loading frontend
LOADING