Search results for sociālie resursi

Refine Search

Omni badge Kоrpоratīvās mārketinga kоmunikāсijas efektivitāte sосiālajоs medijоs

Mārketinga komunikācija, sociālie mediji un to efektivitātes novērtējums, zīmola pozicionēšana, digitālais mārketings

Media, communication

GlobeEdit (2014-12-18) - ISBN-13: 978-3-639-66333-4

74.90 €
Omni badge Korporatīvo kontu lietošanas paradumi sociālajos medijos

Sociālie mediji, korporatīvā komunikācija, lietošanas paradumi, pielietotās taktikas un efektīvas vadlīnijas

Media, communication

GlobeEdit (2014-12-04) - ISBN-13: 978-3-639-63517-1

49.90 €
Omni badge Latvijas transnacionālās ģimenes

Pētījums par sociālajiem, psiholoģiskajiem resursiem un grūtībām Latvijas transnacionālajās ģimenēs

General Social sciences

GlobeEdit (2014-06-02) - ISBN-13: 978-3-639-71450-0

35.90 €
Omni badge Korporatīvā Kultūras Diplomātija

Korporatīvās Sociālās Atbildības Kontekstā Eiropas Savienībā

International economy

GlobeEdit (2014-12-16) - ISBN-13: 978-3-639-85788-7

49.90 €
Omni badge Morāle, politiskā ideoloģija un reliģiozitāte

Sociālpsiholoģisks pētījums

Psychology

GlobeEdit (2014-10-14) - ISBN-13: 978-3-639-87579-9

41.90 €
Omni badge Dzīves kvalitātes principa īstenošana mājturības izglītībā pamatskolā

Mājturība un tehnoloģijas, dzīves kvalitāte, personības vajadzības, personības pašrealizācija

Schoolpedagogy, didactics, methodology

GlobeEdit (2014-09-30) - ISBN-13: 978-3-639-63003-9

55.90 €
Omni badge Sociālās reklāmas uztvere

personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem

Communication sciences

GlobeEdit (2015-03-11) - ISBN-13: 978-3-639-73034-0

39.90 €
Omni badge Kompetence un karjera Pedagogy

GlobeEdit (2015-10-02) - ISBN-13: 978-3-639-64029-8

28.90 €
Omni badge Nabadzība Latvijā un Eiropas Savienībā

Iedzīvotāju nabadzības līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā 2004.- 2012. gadā

Economics

GlobeEdit (2014-07-14) - ISBN-13: 978-3-639-73754-7

55.90 €
Omni badge Sociālā pedagoga darbs skolēnu sociālās adaptācijas veicināšanā

Sociālās pedagoģijas un sociālā darba jautājumi un risinājumi

Social pedagogy, social work

GlobeEdit (2014-07-24) - ISBN-13: 978-3-639-85786-3

55.90 €

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::ach Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING