Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

1437 Products


Omni badge Tożsamość kulturowa a polska rzeczywistość w "supermarkecie kultury”

Tożsamość kulturowa w erze kultury masowej. Jak odnaleźć siebie w "supermarkecie kultury"

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-19) - ISBN-13: 978-3-639-89020-4

457.58 HK$
Omni badge Stosunek kobiet do regulacji poczęć, a nauka Kościoła Katolickiego

Studium opinii mieszkanek Krakowa

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-18) - ISBN-13: 978-3-639-89010-5

512.60 HK$
Omni badge Wpływ rekomendacji na kursy akcji

Na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-12) - ISBN-13: 978-3-639-89014-3

329.20 HK$
Omni badge Socjologia miasta a społeczeństwo obywatelskie

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną na przykładzie powiatu mieleckiego

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-08) - ISBN-13: 978-3-639-89034-1

595.13 HK$
Omni badge Od materializmu do postmaterializmu

Dynamika wyznawanych wartości i ich związki z cechami osobowości wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-07) - ISBN-13: 978-3-639-89028-0

457.58 HK$
Omni badge Leasing w Polsce

Ujęcie finansowe, podatkowe i rachunkowe

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-04) - ISBN-13: 978-3-639-88996-3

512.60 HK$
Omni badge Sztuczna inteligencja i systemy agentowe w grach komputerowych

Czyli jak stworzyć inteligentną grę w domu

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-02) - ISBN-13: 978-3-639-89015-0

549.28 HK$
Omni badge Krótkookresowe zmiany zasobów wodnych jezior

w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-08-30) - ISBN-13: 978-3-639-89011-2

457.58 HK$
Omni badge Wpływ amputacji kończyny dolnej na wydolność fizyczną pacjenta

Ocena wydatku energetycznego u pacjentów z protezą uda zależnie od stopnia mobilności i typu protezy

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-08-21) - ISBN-13: 978-3-639-89029-7

329.20 HK$
Omni badge Relacje zawodowe a prywatne między lekarzami a pielęgniarkami

Na przykładzie Oddziału Diagnostycznego w Krakowie

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-08-19) - ISBN-13: 978-3-639-89019-8

457.58 HK$

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING